جهت دریافت تأییدیه نانومقیاس به چه صورت باید اقدام نمود؟

جهت دریافت تأییدیه نانومقیاس در ابتدا باید با واحد بررسی مواد و محصولات نانو ستاد توسعه فناوری نانو مستقر در مؤسسه خدمات فناوری تا بازار تماس حاصل نمود. پس از هماهنگی، جلسه پذیرش با حضور متقاضی دریافت تأییدیه، نماینده ستاد نانو و نماینده این شرکت برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات نانو به آدرس اینترنتی tmsc.ir مراجعه فرمایید.

       جهت حضور در جلسه پذیرش نانومقیاس چه مدارک و مستندات فنی مورد نیاز است؟

مدارک و مستندات فنی مورد نیاز در جلسه پذیرش، مستندات مربوط به اندازه و جنس جز نانومتری مانند آزمون های میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی تفکیک انرژی (EDS)، پراش پرتو ایکس (XRD)، فلورسانس پرتو ایکس (XRF)، تبدیل فوریه پرتو فروسرخ (FT-IR)، طیف سنجی جذب اتمی (AAS) و ... و همچنین مستندات مربوط به بهبود خواص محصول در اثر استفاده از جز نانومتری در مقایسه با نمونه شاهد است. علاوه بر موارد ذکر شده، ارائه مستندات مربوط به روش تولید (بدون نیاز به ارائه موارد محرمانه تولید) و تحقیقات مشابه در منابع و مراجع علمی، می تواند به بررسی دقیق تر پرونده کمک کند. جلسه پذیرش یک جلسه کاملاً فنی بوده و بدون ارائه مستندات فنی امکان بررسی پرونده وجود ندارد. در ضمن ارائه اصل محصول در جلسه مورد نیاز نیست.

       جهت حضور در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و ثبت محصولات به چه صورت باید اقدام نمود؟

جهت حضور در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران باید به پایگاه اینترنتی این نمایشگاه به آدرس iranlabexpo.ir مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام نمایید. پس از ثبت نام شرکت و مطالعه دستورالعمل ثبت محصولات، می تواند اقدام به ثبت محصولات خود نمایید. لازم به ذکر است، این شرکت به عنوان واحد ارزیابی و نظارت فنی نمایشگاه، وظیفه بررسی محصولات را برعهده داشته، لذا تنها در زمینه ثبت محصولات و ارزیابی آن ها اگر مشکلی وجود دارد با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید و جهت رفع سایر مشکلات مانند موارد قراردادها، دریافت غرفه، ثبت اطلاعات شرکت و ... با سایر بخشهای نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

       جهت بررسی شرکت جهت قرارگیری در لیست شرکت های دانش بنیان به چه صورت باید اقدام نمود؟

این شرکت تنها به بررسی شرکت هایی جهت قرارگیری در لیست شرکت های دانش بنیان می پردازد که توسط کارگروه ارزیابی صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان (مستقر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، به این شرکت ارجاع شده باشند. لذا در ابتدا باید در سامانه دانش بنیان به آدرس daneshbonyan.ir مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایید. در صورتی که حوزه و شهر محل تولید شما با این مجموعه در ارتباط باشد، به این کارگزاری و در غیر این صورت به کارگزاری دیگری ارجاع خواهید شد. در صورتی که ارجاع شما به این کارگزاری باشد، کارشناسان بخش دانش بنیان جهت هماهنگی روند بررسی در اسرع وقت با شما تماس حاصل خواهند کرد.