مجموعه آویسا در سال 1391 تحت عنوان شرکت مهندسي مواد آراي آویسا با تکیه بر تجربه دانشگاهي و پژوهشي خود و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوري نانو تاسیس شد. این مجموعه هم اکنون در قالب شرکت نوین فن سنجش آویسا به عنوان کارگزار ستاد ویژه توسعه فناوري نانو و معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري فعالیت خود را بر ارزیابي در حوزه فناوريهاي نوین متمرکز کرده و با بهره گیري از کارشناسان متخصص در حوزه هاي فناوري نانو، مواد پیشرفته، مکانیک، بیو مواد و مهندسي پزشکي، برق و الکترونیک، تجهیزات آزمایشگاهي، آنالیز مواد و همچنین مشاورین در زمینه هاي حسابداري، واردات و صادرات محصولات دانش بنیان و طراحي در سه واحد اصلي مشغول فعالیت و ارائه خدمات است.

- کارگزار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در زمینه بازرسی و بررسی مواد و محصولات نانو

- واحد ارزیابی و نظارت فنی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

- کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif